WYSIWYG Web Builder
ไหว้เทศกาลตรุษจีน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ตรุษจีน
    “วันตรุษจีน” ถือเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจีน นับได้ว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุด
คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการบริษัท)  และ คุณสุนา จงมานัสเจริญ  (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด จึงได้มีการจัดไหว้เทศกาลตรุษจีนทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่ำรวย และรุ่งเรืองในปีใหม่