WYSIWYG Web Builder
อกไก่ติดหนัง หรือ BB คู่

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

    การเปิดหน้าบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ และ เอกสารที่ใช้ในการเปิดบิล

1. บุคคลธรรมดา

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

    2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

    1. หนังสือรับรองบริษัท

    2. ภพ.20

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม

    4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม

* ทุกเอกสารมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

การสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามราคา

    แจ้งรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้า และข้อมูลที่ใช้ในการทำใบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ (.4) 

    *ล่วงหน้า 1 วัน* ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ :

LINE : asiafarmandfoods

Facebook Fanpage : asiafarmandfoods

โทร 033-050570  ถึง 79 ต่อ 102 ฝ่ายขาย หรือ 064-301-1290

และ สามารถสั่งซื้อได้ที่ช็อปสินค้า Asia foods love you ทุกสาขา

 

ช่องทางการชำระเงิน

1. เก็บค่ามัดจำสำหรับสินค้าจำนวน 4,000 กิโลกรัม ขึ้นไป

2. ชำระด้วยเงินสด

3. โอนเงินผ่านทางธนาคาร