WYSIWYG Web Builder
ภาพรวมธุรกิจ
ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
    "เราเพาะเลี้ยงลูกไก่ที่ได้มาตรฐานใน ฟาร์มเลี้ยงระบบปิด ซึ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์ผู้เชียวชาญและสัตวบาลประจำฟาร์มภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปไก่ให้มีน้ำหนักและสุขภาพที่ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค"
โรงงานชำแหละไก่

    "โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีหลักการเชือดตามมาตรฐานฮาลาล
และรักษาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ของกรมปศุสัตว์
เครื่องจักรต่าง ๆ นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คงความสด สะอาด
ด้วยการรักษาอุณหภูมิด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
  มีการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนการผลิต โดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละภาคส่วน เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
คัดสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานออก ตรวจสอบวัดอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ก่อนนำลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ"
โรงงานแปรรูป
     "บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด มีการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ
ทั้งในรูปแบบปรุงสุกพร้อมทานและแบบนำไปประกอบอาหาร ทั้งรสชาติอร่อย  สะอาดได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็วในการนำไปประกอบอาหารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
"
ศูนย์กระจายสินค้า
      "เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัทฯ มีการวางแผนขยายตัวทางการตลาดไปทั่วประเทศไทย ด้วยความหลากหลายทางสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภค และบริการจัดส่งทั่วไทย"
ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

          เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้คุณภาพ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน
เลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System) ทุกขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์
เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ จากต้นทางไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

โรงอาหารสัตว์

         สิ่งสำคัญในการทำให้ลูกไก่ของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ
เราจึงให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ
และอัตราส่วนผสมของอาหารเป็นพิเศษ ซึ่งเราสามารถควบคุม เอาใจใส่ดูแลทุกขั้นตอนได้ จนถึงมือผู้บริโภค

โรงฟัก

          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกไก่ที่ดีสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องมีโรงฟักลูกไก่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น การระบายอากาศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
  

บริษัท เอเชียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
129/1 หมู่ 7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 033-050570-79
วัน เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์    08.00 น. – 17.00  น.
Asiafarm and foods Co.,Ltd.
129/1 moo  7 Khao Hin Sorn Chachoengsao
Phanom sarakham 24120 Thailand
Tel : 033-050570
Visitors :
  Asia Farm
สด สะอาด มาตรฐาน มั่นใจ
English