WYSIWYG Web Builder
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
สโลแกนบริษัท
“สด สะอาด มาตรฐานมั่นใจ”
นโยบายคุณภาพ
มุ่งสู่ตลาดโลก บริโภคปลอดภัย  มาตรฐานมั่นใจ ไก่สดใหม่เอเซียฟาร์ม

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ล้ำสมัยเพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ครอบคลุมตั้งแต่โรงฟัก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟาร์มไก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงชำแหละ ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอื่น ๆ บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆกับคนในสังคม 
 
ค่านิยมองค์กร
1. สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่มองการณ์ไกลแล้วไปให้ถึง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ และเอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอกล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง   
2. ใส่ใจในการบริการและความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความพร้อมบริการลูกค้าอยู่เสมอ ต้องรู้จักลูกค้าและสินค้าอย่างเชี่ยวชาญเพื่อการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
3. ทำงานร่วมกันเป็นทีม
บริษัทฯ ผลักดันให้บุคลากรมุ่งทำงานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกันและมีแนวทางในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทางเลือก ที่เป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย รับฟังและเคารพในมุมมองที่แตกต่างอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างสายงานและกลุ่มธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งขององค์กร เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคต และความก้าวหน้าขององค์กร      


บริษัท เอเชียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
129/1 หมู่ 7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 033-050570-79
วัน เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์    08.00 น. – 17.00  น.
Asiafarm and foods Co.,Ltd.
129/1 moo  7 Khao Hin Sorn Chachoengsao
Phanom sarakham 24120 Thailand
Tel : 033-050570
Visitors :
  Asia Farm
สด สะอาด มาตรฐาน มั่นใจ
English